Evropski forum tumača znakovnog jezika (EFSLI) u saradnji sa Asocijacijom tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) je od 11. do 13. aprila 2014. godine u Beogradu organizovao “Prolećnu školu 2014”.
Tema škole na kojoj je učestvovalo 25 učesnika iz cele Evrope bila je ”Istraživanje prevođenja sa znakovnog jezika i na znakovni jezik”.
Predavač je bila dr Svenja Vurm, profesorka sa Heriot Vat Univerziteta u Edinburgu (Škotska).
Tokom trodnevne škole učesnici su se usavršavali u oblastima razvijanja istraživačkog projekta i samostalnog sprovođenja istraživačkog procesa. Takođe, učesnici su se upoznali sa istraživačkim metodama i alatima, analizi podataka prikupljenih tokom istraživačkog procesa, i dobili su praktične savete za izradu finalnog izveštaja u okviru istraživanja.
Škola je organizovana u Kulturnom centru “Parobrod” (opština Stari grad, Beograd), koji je velikodušno ustupio radni prostor. Tokom boravka učesnici su u slobodno vreme posetili Surdoloski muzej Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore i Gradsku organizaciju gluvih Beograda.
Efsli škola je, zahvaljujuci Asocijaciji tumača srpskog znakovnog jezika, ocenjena najvišom ocenom i po rečima predstavnika Efslija i učesnika bila jedna od najblje organizovanih škola.