Svetska federacija gluvih

 Međunarodna nedelja gluvih 2012.

"Znakovna dvojezičnost je ljudsko pravo"

Ovo je vreme u godini kada se gluvi ljudi širom sveta okupljaju da zajedno proslave Međunarodnu nedelju gluvih.

Ovogodišnja Međunarodna nedelja gluvih obeležava se od 24. do 30. septembra. Udruženja gluvih širom sveta organizuju događaje, marševe, kampanje i sastanke na kojima ističu aktuelne teme za koje smatraju da treba da se nađu na spisku onih kojima se bave njihove lokalne ili nacionalne vlade.Njihov cilj je da skrenu pažnju donosilaca odluka, javnosti, i medija na probleme i teškoće sa kojima se suočavaju gluve osobe i da ih nateraju da shvate da i gluvi ljudi, takođe, imaju ljudska prava! Međunarodna nedelja gluvih demonstriraće šta sve mogu da postignu zajedno, osećajući se ujedinjeni i moćni i pokazujući da čine jedinstvo sa ostatkom sveta. Tokom ove nedelje takođe raste i solidarnost među gluvima i njihovih pristalica, a služi i kao način za podsticaje za veće napore u cilju promovisanja prava gluvih ljudi.

 

U proteklih nekoliko godina Svetska federacija gluvih je davala teme pod čijim sloganom bi zajednica gluvih organizovala proslave obeležavanja. Do sada smo tako:

-         u 2009. proslavili kulturna dostignuća gluvih ljudi

-         u 2010. pažnja je bila usmerena na obrazovanje gluvih

-         u 2011. Brinuli smo o dostupnosti informacija i komunikacijama

 -       za 2012. želimo da predložimo temu "Znakovna dvojezičnost je ljudsko pravo"!

Pozivamo naše članove da izaberu jedno, dva ili više pitanja koja se odnose na ovu temu i na osnovu njih osmisle kampanju. Na primer, u svojoj kampanji vi možete da uključitepitanja vezana za priznavanje znakovnog jezika, obrazovni sistem, stavove u pogledu znakovno dvojezičnog društva i podizanja svesti u okviru zajednice gluvih o njihovim pravima kao dvojezičnih građana.

SFG svim svojim članovima želi sve najbolje u Međunarodnoj nedelji gluvih