SVETSKA FEDERACIJA GLUVIH

Partnerstva: Kako udruženja gluvih mogu biti partneri drugima
u ostvarivanju ljudskih prava
Radionica redovnih članova SFG
Pokrovitelj Gluvi Australije


Svetska federacija gluvih (SFG) ima zadovoljstvo da pozove po dva delegata iz svake svoje redovne članice da prisustvuju radionici redovnih članova SFG, koja će se održati u sredu, 16. oktobra 2013. u Sidneju, Australija. Ova radionica je preddogađaj 2. međunarodne konferencije Svetske federacije gluvih, zakazane za 17. i 18. oktobar 2013. Mesto održavanja radionica biće naknadno utvrđeno. Radionica je jednodnevna i trajaće od 13:00 do 17:00 časova. Pre radionice, predsednik SFG će održati kraći sastanak na kome će dati informaciju o napretku SFG u pogledu ostvarivanja svog Akcionog plana za period 2011-2015.Tema radionice je Kako udruženja gluvih mogu biti partneri drugima u ostvarivanju ljudskih prava. Radionicu sponzorišu Gluvi Australije (redovni član SFG). Na njoj će biti tri ključne prezentacije:

•    Pregled Izveštaja o radu SFG (2011 - 2013)
Gospodin Kolin Alen, predsednik Svetske federacije gluvih
•    Partnerstva na relaciji gluvi-prevodioci
Gospodin Kolin Alen, predsednik Svetske federacije gluvih
Dr Debra Rasel, predsednik Svetske asocijacije tumača znakovnog jezika
•    Partnerstva na realaciji udruženja gluvih-omladina
Gospodin Kolin Alen, predsednik Svetske federacije gluvih
Gospođa Dženi Nilson, predsednik Omladinske sekcije Svetske federacije gluvih
•    Partnerstva na relaciji organizacije gluvih-invalidske organizacije, sa osvrtom na član 24. Konvencije UN o pravima OSI (UNCPRD) Obrazovanje
Dr Džozef Marej, Grupa SFG za ljudska prava
Ime drugog prezentatora biće naknadno objavljeno

Učešće na radionici je ograničeno na dva delegata iz redova svih redovnih članica SFG.
Svi zainteresovani treba da pažljivo popune prijavni obrazac, gde će upisati imena svog (svojih) delegata. Priloženi formular treba poslati Generalnom sekretarijatu SFG putem e-maila. Rok za slanje prijave je 30. avgust 2013.
Više informacija o 2. međunarodnoj konferenciji Svetske federacije gluvih dostupno je na sajtu - http://vfdsidnei2013.com.

Odbor SFG i ja lično s nestrpljenjem očekujemo dan kada ćemo vam svima poželeti dobrodošlicu u prelepom gradu Sidneju!

Kolin Alen
Predsednik SFG