SVETSKA FEDERACIJA GLUVIH

Međunarodna nedelja gluvih

Septembar 2013.

Jednakost za gluve

 

Evo nam opet onog doba godine kada se gluvi širom sveta okupljaju da zajedno sa Svetskom federacijom gluvih (SFG) proslave Međunarodnu nedelju gluvih.Međunarodnu nedelju gluvih svake godine obeležavaju gluvi širom sveta tokom poslednje sedmice meseca septembra. Svih 133 naših nacionalnih asocijacija gluvih organizuju događaje, marševe, debate, kampanje i sastanake na kojima ističu svoja specifična ljudska prava, teme koje zaslužuju pažnju lokalnih i državnih tela, uključujući i sve donosioce odluka, kao i širu javnost i medije.

Međunarodna nedelja gluvih demonstrira okupljanje, ujedinjenje i jedinstvo zajednice gluvih sa ostatkom sveta. Međunarodna nedelja gluvih takođe povećava solidarnost među gluvim licima i njihovim saveznicima, a koristi se kao način da se podstaknu veći napori u promovisanju prava gluvih ljudi.

U Međunarodnoj nedelji gluvih takođe je dobrodošlo učešće roditelja i porodica gluvih, prevodilaca, stručnjaka koji rade sa gluvim osobama i vladinih zvaničnika.

U poslednjih nekoliko godina, SFG je identifikovala godišnje teme, pod čijim sloganom su se obeležavale međunarodne nedelje gluvih:


2009.     Kulturna dostignuća gluvih
2010.     Obrazovanje gluvih
2011.     Dostupnost informacija i komunikacija
2012.     Znakovna dvojezičnost je ljudsko pravo!
2013.     Jednakost za gluve


Akcenat ovogodišnje teme je stavljen na jednakosti za gluve, među gluvima i promoviše je za gluve. Jednakost za gluve priznaje doprinose gluvih prosperitetu uopšte, ljudska prava svih gluvih i priprema zajednice gluvih širom sveta za buduće izazove.

Jednakost za gluve slavi jezičke, umetničke, društvene, političke i kulturne doprinose i dostignuća gluvih lica. Ova tema je takođe usmerena i na priznavanje znakovnih jezika i prava gluvih širom sveta. Usredsređenost na jednakost za gluve takođe nas priprema da gledamo ka budućnosti sa jasnom vizijom i obnovljenom energijom za stvaranje pozitivnih promena u lokalnim zajednicama širom sveta.

Međunarodna nedelja gluvih je ujedno i odlična prilika za razmenu iskustava i sagledavanje načini za unapređenje saradnje na planu jednakosti za gluve na osnovu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD).

SFG poziva svoje nacionalne članove da izaberu jedno, dva ili više pitanja koja se odnose na temu ovogodišnje Međunarodne nedelje gluvih. Pod tim se podrazumeva sve što se odnosi na priznavanje jezika, obrazovna prava, stavove u pogledu znakovno-dvojezičnog društva ili za podizanje svesti unutar zajednice gluvih o njihovim pravima kao dvojezičnih građana. SFG, takođe, podstiče sve nacionalne saveze gluvih da sprovedu akcije prikupljanja sredstava ili organizuju prigodne manifestacije u cilju pružanja podrške SFG i naporima koje ona čini za promovisanje njihovih ljudskih prava.

SFG poziva nacionalne asocijacije gluvih da postave svoje profile na fejsbuk stranici SFG i kreiraju sopstvenu fejsbuk profil sliku, koja će odgovarati Međunarodnoj nedelji gluvih. Sekretarijat SFG će redovno ažurirati svoju fejsbuk stranicu kako bi se na njoj stavljale aktivnosti koje preduzimaju nacionalni savezi gluvih.

Molimo vas da putem mejl adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. razmenite svoje fotografije i priče u vezi Međunarodne nedelje gluvih. Zainteresovane osobe mogu da se pridrže SFG kao pojedinačni članovi i na taj način podrže rad SFG.


SFG želi svima uspešnu Međunarodnu nedelju gluvih!

OVOGODIŠNJA MEĐUNARODNA NEDELJA GLUVIH (ne i nagluvih pr. sgnscg) ODRŽAVA SE OD 23 DO 29 SEPTEMBRA 2013.