SVETSKA FEDERACIJA GLUVIH

Partnerstva: Kako udruženja gluvih mogu biti partneri drugima
u ostvarivanju ljudskih prava
Radionica redovnih članova SFG
Pokrovitelj Gluvi Australije

Opširnije: Partnerstva

Svetska federacija gluvih

 Međunarodna nedelja gluvih 2012.

"Znakovna dvojezičnost je ljudsko pravo"

Ovo je vreme u godini kada se gluvi ljudi širom sveta okupljaju da zajedno proslave Međunarodnu nedelju gluvih.

Ovogodišnja Međunarodna nedelja gluvih obeležava se od 24. do 30. septembra. Udruženja gluvih širom sveta organizuju događaje, marševe, kampanje i sastanke na kojima ističu aktuelne teme za koje smatraju da treba da se nađu na spisku onih kojima se bave njihove lokalne ili nacionalne vlade.Njihov cilj je da skrenu pažnju donosilaca odluka, javnosti, i medija na probleme i teškoće sa kojima se suočavaju gluve osobe i da ih nateraju da shvate da i gluvi ljudi, takođe, imaju ljudska prava! Međunarodna nedelja gluvih demonstriraće šta sve mogu da postignu zajedno, osećajući se ujedinjeni i moćni i pokazujući da čine jedinstvo sa ostatkom sveta. Tokom ove nedelje takođe raste i solidarnost među gluvima i njihovih pristalica, a služi i kao način za podsticaje za veće napore u cilju promovisanja prava gluvih ljudi.

Opširnije: Međunarodna nedelja gluvih 2012.