Oblast ostvarivanja ciljeva Saveza je očuvanje veze gluvih i nagluvih Srbije sa gluvim i nagluvim osobama u regionu...Opširnije o nama

Kolin Alen u Beogradu

U Beogradu je od 3. do 5. maja 2014. godine, kao gost Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika boravio Kolin Alen, predsednik Svetske federacije gluvih.


Tom prilikom Kolin je, pored ATSZJ, posetio Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore gde se upoznao sa radom i problemima gluvih i nagluvih u Srbiji, kao i Gradsku organizaciju gluvih Beograda, gde je članovima objasnio viziju Svetske federacije gluvih i njenu misiju u borbi za promovisanje i unapređenje prava gluvih osoba kroz saradnju sa Ujedinjenim nacijama, njenim agencijama, nacionalnim organizacijama gluvih i drugim partnerima.

U svom ekspozeu, koji je na radost članova GOGB bio veoma zanimljiv, dotakao se pitanja tumača znakovnog jezika, školovanja gluvih, Povelje UN o pravima OSI i dr.

Pozovite nas

011/24-39-523