Oblast ostvarivanja ciljeva Saveza je očuvanje veze gluvih i nagluvih Srbije sa gluvim i nagluvim osobama u regionu...Opširnije o nama

Iz naših organizacija – Niš

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Niš, kao jedna od naših najstarijih organizacija, osnovana je 8. decembra 1946. godine.

Od svog osnivanja organizacija koja danas ima preko 500 redovnih članova dala je vidljive rezultate u radu sa gluvim i nagluvim licima, pre svega na društvenom, sportskom i kulturnom planu. Veliki doprinos dala je i u radu republičkog saveza a njen predsednik je ujedno i predsednik SGN Srbije.

Organizacija se danas kao i sve druge organizacije u našoj zemlji suočava sa nedostatkom finansijskih sredstava čime joj se zbog sve većih nameta otežava održavanje poslovnog prostora, a time i rad sa članstvom.
Više datаlja o organizaciji i njenom sadašnjem radu možete da saznate iz izjave njenog predsednika Milosava Jovanovića.

Pozovite nas

011/24-39-523