Oblast ostvarivanja ciljeva Saveza je očuvanje veze gluvih i nagluvih Srbije sa gluvim i nagluvim osobama u regionu...Opširnije o nama

Promocija SZJ, Požarevac

U organizaciji Saveza gluvih i nagluvih Srbije održana je u većim gradovima Srbije promocija srpskog znakovnog jezika sa željom da se šira javnost upozna sa njegovim karakteristikama i potrebom zakonskog priznavanja kako bi se i gluvim ljudima omogućilo ravnopravno učešće u političkom i javnmom životu.

U prvom planu: Radoje Kujović, sekretar SGN Srbije i Branka Berić, sekretar OGN Požarevac prilikom obraćanja okupljeni

Pozovite nas

011/24-39-523