Oblast ostvarivanja ciljeva Saveza je očuvanje veze gluvih i nagluvih Srbije sa gluvim i nagluvim osobama u regionu...Opširnije o nama

Međunarodna nedelja gluvih 2017.

Svetska federacija gluvih i njene članice širom sveta poslednje sedmice meseca septembra u svojim zemljama i udruženjima nizom aktivnosti obeležavaju Međunarodnu nedelju gluvih, a zadnje nedelje istog meseca Međunarodni dan gluvih, sve u cilju skretanja pažnje na probleme sa kojima se gluvi suočavaju u svakodnevnom životu i radu iz oblasti ljudskih prava, obrazovanja, kulture, informaciono-komunikacionih tehnologija i dr.

U 2017. godini manifestacija će se sprovoditi pod sloganom “PUNA INKLUZIJA SA ZNAKOVNIM JEZIKOM”, čime se potencira činjenica da je potpuna inkluzija moguća jedino kada se znakovni jezik prepozna i poprimi široku upotrebu u društvu. Bez priznavanja, korišćenja i unapređenja znakovnih jezika, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i nedavno usvojena Agenda 2030 i njeni održivi ciljevi ne mogu biti ostvarljivi za gluva lica.

Isti slogan biće glavna tema Treće međunarоdne konferencije Svetske federacije gluvih, koja se održava u novembru 2017. u Budimpešti.

Pozovite nas

011/24-39-523