Oblast ostvarivanja ciljeva Saveza je očuvanje veze gluvih i nagluvih Srbije sa gluvim i nagluvim osobama u regionu...Opširnije o nama

Okupljanje maturanata svih generacija OŠ „Radivoj Popović“

U okviru 70. godišnjice postojanja zemunske škole za decu oštećenog sluha i govora (danas, obrazovanja i vaspitanja dece sa oštećenjem sluha, problemima u govorno-jezičkom razvoju, dece sa autizmom i drugim smetnjama u razvoju) „Radivoj Popović“, preko 130 njenih maturanata svih generacija posetilo je školu i dom u petak 6.10.2017. godine.

Okupljanje je počelo u školskom dvorištu, a nastavljeno u zbornici koja je bila pretesna za sve prisutne, tako da su mnogi ostali pred vratima. Maturante je primio direktor Željko Prokrajac, koji je posle pozdravne reči dao kraći rezime rada škole u sadašnjim uslovima. Prisutnima su se zatim obratili jedan od organizatora skupa Mile Crevar i bivši direktor škole Zvonko Durajlija.

Sve u svemu susret bivših đaka koji se godinama nisu videli bio je dirljiv, pala je po koja suza, ali bilo je to sve u svemu veselo druženje ispunjeno prepričavanjem kako brojnih školskih i domskih dogodovština tako i sadašnjih životnih prilika. Obzirom da se dugo nisu videli bivši đaci škole toliko su se raspričali da je bilo nemoguće organizovati zajednički obilazak škole i doma, te su se morali snalaziti sami.

Svaka škola samo jednom može da se pohvali svojom 70-to godišnjicom postojanja. Koliko je bitno osvrnuti se na 70-godišnju prošlost, a posebno na sadašnjost koja određuje naš život, toliko je bitan i pogled napred, možda ne odmah na sledećih 70 godina, ali bar na sledeća desetleća i, stoga su maturanti direktoru sa veseljem preneli sve najbolje želje za budućnost škole.

Druženje maturanata, kojem su se pridružili bivši i sadašnji direktori nastavljeno je u klubu Gradske organizacije gluvih Beograda.

Prošlost škole podignute na temeljima Invalidskog zavoda Kralj Aleksandar I je poznata, i ista se više ne može menjati. Ipak moramo napomenuti da počeci škole datiraju mnogo ranije, odnosno 1924. godine kad je pri Invalidskom zavodu Kralj Aleksandar I osnovano zanatsko odeljenje za školovanje i obuku gluvo-nemih. Bila je to prva škola u Srbiji za profesionalno osposobljavanje gluvih. Početkom 1926. godine u školu je primljena prva generacija gluve dece u prvi razred osnovne škole. Nažalost, škola se 1928. godine rasformirala, ostao je Dom za slepe, a gluva deca su preseljena u Jagodinu.

Posle Drugog svetskog rata pojavio se veliki broj gluvih te je Savez gluvih pokrenuo akciju osnivanja škola za gluve širom nekadašnje Jugoslavije. U to vreme, po pisanju dr Savića bilo je teško naći podesnu zgradu pa je kao najpogodnije rešenje bilo da se u zemunskom Domu slepih osnuje Dom gluvih. U to vreme rehabilitacija dece sa invaliditetom bila je pod kapom Ministarstva socijalne politike. Novoformirani Centralni dom za gluvu decu tražio je od Ministarstva prosvete da se u domu otvori škola za gluvu decu, što je ministarstvo i učinilo svojim aktom od 6.10.1947. godine. Na ovu odluku dalo je saglasnost Ministarstvo socijalnih pitanja Srbije 17.11.1947. godine pod brojem 121.565. Tako je osnovana škola za gluve u Zemunu koja od 1.1.1953. godine nosi ime Radivoja Popovića, prvog osnivača škole za gluve na slovenskom jugu.

Ako o prošlosti ponešto znamo šta onda reći o njenoj budućnosti obzirom da ponegde kolaju priče o gašenju škole. Znamo da su mnogi problemi u našem modernom društvu postali kompleksniji, da se sve menja, da je gluvih osoba iz godine u godinu sve manje, ali škola „Radivoj Popović“, u čiju su gradnju gluvi brigadiri dali na hiljade časova ne može tek tako da ode na doboš, posebno ako se zna da u istoj pored školovanja ima mesta za šire kulturne i sportske aktivnosti gluvih i nagluvih osoba. Ipak, sigurni smo da će se školski kadar kao i tokom svojih 70 godina jednako hrabro suočiti sa tim nedaćama.

Pozovite nas

011/24-39-523