Oblast ostvarivanja ciljeva Saveza je očuvanje veze gluvih i nagluvih Srbije sa gluvim i nagluvim osobama u regionu...Opširnije o nama

Muzej SGSR

Od samog početka svoje delatnosti uočeno je da su iskustva u radu sa gluvima dosta skromna i da je potrebno što više koristiti strana dostignuća. Savez je radi toga 1955. godine na osnovu posebne odluke Plenuma Centralnog odbora osnovao Centralnu surdološku biblioteku i opočeo da prikuplja strane publikacije iz svih oblasti rada sa gluvima. Publikacije su obuhvatale sve aspekte rehabilitacije, počev od medicinske, pa preko edukacione i profesionalne do socijalne adaptacije i društveno zabavnog života a potiču iz preko 40 zemalja sveta.

Uporedo sa surdolođkom bibliotekom Savez je osnovao i Surdološki muzej da bi okupio i tako sačuvao od propadanja sve važnije predmete i dokumentaciju o razvoju i brige o gluvima ne samo kod nas nego i u svetu. Tu su bili i vredni predmeti iz najranijeg perioda rada Saveza, zaostavštine pojedinih predmeta surdopedagoga koja se odnosi na njihov rad sa gluvima, prvenstveno Radivoja Popovića, zatim razne radove gluvih slikara i vajara, pomagala za nagluva lica raznih tipova iz raznih perioda kao i eksponati koje je dobijao Dragoljub Vukotić kao predsednik Svetske federacije gluvih. Sve je to nažalost raskućeno u periodu 1996-2000. godine da bi potom, dolaskom novog rukovodstva Centralnog odbora bilo popunjeno novim predmetima zahvaljujući pre svega Mirku Zivlakoviću, Jovanu Odaviću i prof. dr Ljubomiru Saviću koji je Muzej vodio od osnivanja pa do svoje smrti.  

Biblioteka koja danas raspolaže sa preko 2000 knjiga (najstarija potiče iz 1844. godine) stoji na raspolaganju svim stručnjacima koji se bave problemima poremećaja sluha i govora.

Pozovite nas

011/24-39-523