Oblast ostvarivanja ciljeva Saveza je očuvanje veze gluvih i nagluvih Srbije sa gluvim i nagluvim osobama u regionu...Opširnije o nama

Izjava privatnosti

SGNSCG čuva privatnost svih posetilaca internet sajta www.sgnscg.com (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Izjavu privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Vaša privatnost na Internet sajtu je od izuzetnog značaja za Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore (SGNSCG).

Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore ovom svojom Izjavom o privatnosti opisuje politiku Saveza u pogledu prikupljanja i razmene informacija posetilaca Internet sajta. Ono se odnosi i primenjuje na sve što spada u okviru domena pod imenom "sgnscg.com".

Informacije koje dobijamo od vas

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naši serveri sakupljaju imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta.

Prikupljanje ličnih informacija

Ove informacije se prikupljaju samo sa vašim znanjem i dopuštenjem, a čuvaju se u raznim bazama podataka i mailing listama SGNSCG.

Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Čemu služe informacije koje SGNSCG prikuplja?

Normalna upotreba internet sajta

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo vas lično identifikovali, već da bi na osnovu te i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj.

Informacije prikupljene tokom opšteg pretraživanja na domen "sgnscg.com" se koriste i za analizu trendova i korišćenje internet sajta, kao i radi poboljšanja korisnosti samog internet sajta. Nije povezano sa bilo kojim razlozima lične prirode.

Lične informacije

U slučaju kada od vas zatražimo druge lične informacije, kao što su vaše ime i e-mail adresa, tražićemo vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da vas kontaktiramo u budućnosti, molimo vas da nas o tome obavestite.

Bezbednost

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši zaposleni, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani.

Mi ne prodajemo niti delimo lične podatke trećim licima. Bilo koja informacija data SGNSCG od strane korisnika inteernet sajta čuva se sa najvećom pažnjom i visokim stepenom bezbednosti, i neće se koristiti na drugi način, osim kako je izloženo u ovoj Izjavi o privatnosti. SGNSCG primenjuje širok spektar tehnologija i sigurnosnih mera u cilju zaštite informacija u pogledu njihovog održavanja na veb sistemima od mogućeg gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, menjanja ili uništenja.

Sva zaposlena lica koja u SGNSCG imaju pristup, i u vezi su sa obradom ličnih podataka, dužni su da poštuju tajnost istih.

Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Izjavi privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Obaveštenje o promenama

Izmene ove politike privatnosti biće postavljene na početnoj stranici sajta Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore www.sgnscg.com

Kontakt

Za sva pitanja ili pitanja u vezi ove politike privatnosti, molimo kontaktirajte nas.

Pozovite nas

011/24-39-523