Oblast ostvarivanja ciljeva Saveza je očuvanje veze gluvih i nagluvih Srbije sa gluvim i nagluvim osobama u regionu...Opširnije o nama

Skupština Glavnog odbora '55.

Skupština se odvijala u znaku proslave 10- godišnjice postojanja i rada Saveza gluvih u Srbiji. U okviru skupštine održana su razna sportska takmičenja, svečana akademija, izložba radova gluvih umetnika, radnika učenika u privredi i učenika škola za gluve.

Skupština je otvorena u dvorani Radničkog doma “Svetozar Marković”, u prisustvu preko 250 delegata, predstavnika narodne vlasti, socijalnih i prosvetnih ustanova za gluve.

Skupštinu je otvorio predsednik Mirko Zivlaković

Pozovite nas

011/24-39-523