Oblast ostvarivanja ciljeva Saveza je očuvanje veze gluvih i nagluvih Srbije sa gluvim i nagluvim osobama u regionu...Opširnije o nama

Pomoć Jagodini i Paraćinu

Javna rasprava o nacrtu zakona o znakovnom jeziku

Pomoć iz Slovenije

Nova knjiga za obuku tumača znakovnog jezika

Gluvi i nagluvi iz Slovenije - pomoć u Loznici

Pozovite nas

011/24-39-523