Oblast ostvarivanja ciljeva Saveza je očuvanje veze gluvih i nagluvih Srbije sa gluvim i nagluvim osobama u regionu...Opširnije o nama

Kolin Alen u Beogradu

38. festival KUD SGN, Aleksinac

Okupljanje gluvih Beograda 01. januara

Pomoć Jagodini i Paraćinu

Pomoć iz Slovenije

Gluvi i nagluvi iz Slovenije - pomoć u Loznici

EFSLI škola u Beogradu

Izbor za mis 2014.

70 godina Saveza gluvih i nagluvih Srbije

Pozovite nas

011/24-39-523