Nedavne, nezapamćene katastrofalne poplave koje su zadesile R. Srbiju odnele su sa sobom na desetine ljudskih života, mnoge porodice su ostale bez igde ičeg…
O tome je već mnogo rečeno, a kako su se u toj masi nevoljnika snašla gluva i nagluva lica i kako ona dan danas dolaze do preko potrebne pomoći, to retko ko zna.
Prvi koji su se solidarisali sa njima i prvi priskočili da pomognu bili su, kako se ispostavilo i jedini, gluvi i nagluvi iz Slovenije koji su prikupili i preko Crvenog krsta poslali 815 kg razne robe i opreme i uz to donirali 1.365,60 eur.
Savez gluvih i nagluvih Srbije na koga je roba upućena preuzeo je na sebe distribuciju iste udruženjima gluvih i nagluvih koja su Savezu gluvih i nagluvih Srbije  poslala spisak svojih članova stradalih u poplavama.
Udruženje gluvih i nagluvih u Loznici, koje je prvo primilo pomoć za svoje članove 09.07.2014. god. okuplja oko 80 članova, od toga njih 7 je zadesio poplavni talas.
Kako je bilo prilikom uručivanja pomoći može da se vidi na priloženom video snimku.