Članovi Saveza društva gluvih i nagluvih Slovenije (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije) odazvali su se u velikom broju da pomognu gluvim i nagluvim licima Republike Srbije koje je zadesila humanitarna katastrofa izazvana nezapamćenim poplavama.

Namenska humanitarna pomoć koja je poslata preko Crvenog krsta, medjutim, još uvek zbog carinskih formalnosti stoji u njihovom skladištu. Prema priloženoj specifikaciji, roba težine od oko 815 kg sastoji se od jogi madraca,ležajeva na rasklapanje, posteljine, sredstava za higijenu, hrane vode…                                                                      

Uporedo sa tim Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore posetili su 18.06.2014. god. predsednik ZDGN Slovenije Mladen Veršič i Toni Petrič i tom prilikom predali novčanu pomoć za ugrožene.
SGNSCG će po prispeću robe sa carine istu distribuirati ugroženim članovima prema specifikaciji koju im je dostavio Savez gluvih i nagluvih Srbije.