Ograničenje odgovornosti
Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, SGNSCG se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, SGNSCG ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.
Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savet prilagođen vašoj situaciji.

Izuzeće od odgovornosti
Internet sajt koristite na sopstveni rizik. SGNSCG nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja, ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica
Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije SGNSCG. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. SGNSCG ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova.

SGNSCG ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti SGNSCG.

Izmena uslova korišćenja
SGNSCG može u svakom trenutku izmeniti ova pravila korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim pravilima korišćenja sadržanim u izmenama, stoga bi trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim pravilima korišćenja.