Izjava privatnosti

SGNSCG čuva privatnost svih posetilaca internet sajta www.sgnscg.com (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Izjavu privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Vaša privatnost na Internet sajtu je od izuzetnog značaja za Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore (SGNSCG).

Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore ovom svojom Izjavom o privatnosti opisuje politiku Saveza u pogledu prikupljanja i razmene informacija posetilaca Internet sajta. Ono se odnosi i primenjuje na sve što spada u okviru domena pod imenom "sgnscg.com".

 

Informacije koje dobijamo od vas

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naši serveri sakupljaju imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta.

 

Prikupljanje ličnih informacija

Ove informacije se prikupljaju samo sa vašim znanjem i dopuštenjem, a čuvaju se u raznim bazama podataka i mailing listama SGNSCG.

Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.