U organizaciji Saveza gluvih i nagluvih Srbije održana je u većim gradovima Srbije promocija srpskog znakovnog jezika sa željom da se šira javnost upozna sa njegovim karakteristikama i potrebom zakonskog priznavanja kako bi se i gluvim ljudima omogućilo ravnopravno učešće u političkom i javnmom životu. U prvom planu: Radoje Kujović, sekretar SGN Srbije i Branka Berić, sekretar OGN Požarevac prilikom obraćanja okupljeni