Redovna skupština Saveza gluvih i nagluvih Srbije održana je u Beogradu 03.07.2014.

Na Skupštini je od 43 delegata prisutno bilo njih 28. Rasprava se pored uobičajenih pitanja, vezanih za programe rada i finansijske izveštaje za 2013. i 2014. godinu najviše vodila po pitanjima vezanim za prevodilačke službe i pripreme obeležavanja 70 godina postojanja Saveza.