U Bosni i Hercegovini je usvojen zakon o znakovnom jeziku, čime je u gluvim ljudima te zemlje pružena mogućnost da se izražavaju na svom maternjem jeziku i da uz pomoć tumača rešavaju svoja životna pitanja u kojim važnu ulogu u njihovom okruženju ima komunikacija.
Gluvi i nagluvi Republike Srpske, iako punopravni članovi Saveza gluvih i nagluvih Bosne i Hercegovine, zbog nekih nesuglasica više ne učestvuju u njegovom radu, a time ni u odlučivanju koje se tiče zakona o znakovnom jeziku na nivou BiH.
 


Novi tumači sa članovima komisije
Ovako, iako prepušteni sami sebi, našli su načina da preko raznih projekata ostanu na nivou i sami reše pitanje tumača znakovnog jezika u Republici Srpskoj. U Bijeljini je 2002. godine formiran Centar za znakovni jezik gluvih, preko kojeg je u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih Republike Srpske za sve ove godine stvorena mreža prevodilaca širom Republike Srpske.
U nedelju 17. februara t. g. deset fakultetski obrazovanih devojaka iz Bijeljine, Ugljevika, Donjeg Žabara… sa kojima je pune tri godine radila predsednica Saveza gluvih i nagluvih R. S. Dubravka Ostojić, izašlo je pred ispitnu komisiju. Devojke koje su pohađale obuku, nisu ranije dolazile u kontakt sa gluvim osobama niti imaju nekog od gluvih u svojoj bližoj ili daljoj rodbinskoj vezi, a znanje koje su pokazale pred ispitnom komisijom i pored manje treme bilo je na zavidnom nivou. Devojke će, da bi stekle diplomu sudskog tumača za znakovni jezik morati da polažu ispit i pred komisijom Ministarstva pravde Republike Srpske, koje im izdaje rešenje za rad.
Na ovom završnom ispitu učestvovali su kao gosti predsednik SGN Srbije Milosav Jovanović  i Mile Crevar.