Druga redovna sednica Centralnog odbora Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore održana je 27. aprila 2013. godine u Surdološkom muzeju u Beogradu.

 

U već tradicionalno poslovičnom duhu dobre radne i saradničke atmosfere, ispoljeno je jedinstvo stavova i mišljenja prisutnih delegata.
Na sednici je razmatrano celokupno poslovanje Saveza u protekloj godini, zauzeti su stavovi po aktuelnim pitanjima i dati predlozi za aktivnosti kako na domaćem, tako na međunarodnom planu u budućem periodu.
Centralni odbor je usvojio predloge odluka o usvajanju Izveštaja o radu i aktivnostima SGNSCG za 2012. godinu, izveštaja o finansijsko-materijalnom poslovanju za 2012. i izveštaja Nadzornog odbora SGNSCG.
Postignut je dogovor u pogledu predloga programa rada SGNSCG i Finansijsko-materijalnog plana SGNSCG za tekuću kalendarsku, 2013. godinu.
Razmatrani su izveštaji sa sudskih ročišta.
Odlučeno je da se redovna godišnja Skupština SGNSCG održi do kraja maja, ili početkom juna 2013. na Zlatiboru, eventualno u Beogradu.