SVETSKA FEDERACIJA GLUVIH

Helsinki, Finska, 17. jul 2013.PREDSEDNIK SFG IZABRAN ZA DRUGOG POTPREDSEDNIKA ODBORA MEĐUNARODNE ALIJANSE INVALIDNOSTISvetska federacija gluvih posebno čestita svom predsedniku, Kolinu Alenu koji je izabran za drugog potpredsednika Odbora Međunarodne alijanse invalidnosti (IDA). Čestitke ujedno upućujemo i ostalim članovima Odbora IDA, izabranim na sledećim funkcijama:Predsednik, Janis Vardakastanis (predsednik Evropskog foruma invalidnosti)
Prvi potpredsednik,Mariane Dijamond (bivši predsednik Svetskog saveza slepih)
Drugi potpredsednik, Kolin Alen (predsednik Svetske federacije gluvih)
Treće potpredsednik, Navaf Kabara (predsednik Arapske organizacije osoba sa invaliditetom)
Blagajnik, Rut Varik (predsednik Međunarodna federacija nagluvih osoba) i
Generalni sekretar, Musa Sali (kopredsedavajući Svetske korisničke mreže psihijatrijskih slučajeva).

Međunarodna alijansa invalidnosti, koja je osnovana 1999. godine, predstavlja mrežu globalnih i regionalnih organizacija osoba sa invaliditetom (DPOs). IDA kao jedinstvena organizacija osoba sa invaliditetom ima za cilj promovisanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i drugim instrumentima ljudskih prava. IDA u svom sastavu ima predstavnike reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

IDA sa organizacijama članicama širom sveta je glas približno milijarde ljudi širom sveta koji žive sa nekom vrstom invaliditeta. Organizacije osoba sa invaliditetom su mnogobrojne, a zajedno predstavljaju najveću organizovanu grupu i kao takve ih najčešće svrstavaju u red manjinskih grupa. IDA sa svojim jedinstvenim sastavom u formi mreže najznačajnijih međunarodnih organizacija za zaštitu prava osoba sa invaliditetom je najautoritativniji predstavnik glasa osoba sa invaliditetom, i kao takva je priznata od strane Ujedinjenih nacija, kako u Njujorku, tako i u Ženevi.

Više informacija o IDA: http://www.internationaldisabilitialliance.org/en