SVETSKA FEDERACIJA GLUVIH i SVETSKA ASOCIJACIJA TUMAČA ZNAKOVNOG JEZIKA

Saopštenje za javnost
Sreda, 17. jul 2013.

KORACI KA INKLUZIJI GLUVIH I NAGLUVIH U UJEDINЈENIM NACIJAMA


Svetskа federacijа gluvih (SFG) i Svetskа asocijacijа tumača znakovnog jezika (VASLI) čestitaju Odeljenju Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja (DESA) i Odeljenju Generalne skupštine i Konferenciji za upravljanje na inicijativi uvođenja prevođenja od strane  prevodilaca međunarodnog znaka (uključujući i dva prevodioca koji su i sami gluvi) i tehnike potpisivanja (titlovanja) za vreme sastanka Foruma civilnog društva (CSF) i 6. konferencije državnih partija (COSP) u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, a što se može uživo pratiti na vebsајtu UN ove sednice.

UN DESA radi sa zainteresovanim stranama da pomogne zemljama širom sveta u ostvarivanju njihovih ekonomskih, socijalnih i ekoloških ciljeva. UN DESA je odgovoran za razvoj delatnosti Ujedinjenih nacija. DESA je zadužen i za organizovanje sastanaka UN, kao što su CSF i COSP.

Dnevni bilten sa konferencije u utorak, 16. jula objavio je da je ceo forum na vebsajtu uživo iz UN, uključivši po prvi put prevođenje na međunarodnom znaku i skriveno titlovanje.

Počasni predsednik SFG, dr Marku Jokinen je rekao, "Ja sam presrećan što vidim da su UN radile sa SFG i VASLI na razvoju usluga tumačenja i usluge titlovanja za vreme trajanja Konferencije država članica."

Prethodni predsednik VASLI, gospođa Liz Skot Gibson dodaje da treba čestitati UN na obezbeđivanju vebsajt emitovanja 6. sastanka COSP u Njujorku i uz pomoć prevođenja na znakovnom jezika tumačenja.

Aktuelni predsednik VASLI, dr Debra Rasel, želi da poruči da je njima u VASLI veoma drago što vide da su UN preduzele takvu pozitivnu akciju kojom će se obezbediti da svi građani sveta imaju pristup informacijama na njenim sastancima. Uključivanje gluvih tumača kao deo servisnog modela je ključ njenog uspeha, a mi očekujemo da vidimo na koje će još načine UN podržavati jezička prava gluvih ljudi.

I Kolin Alen, aktuelni predsednik SFG kaže da očekuje da se prevodioci međunarodnog znaka i titlovanje aktiviraju i na predstojećem sastanku na visokom nivou koji će se na temu invalidnosti i razvoja održati 23. septembra t.g. i na kom će on lično učestvovati u svojstvu drugog potpredstavnika Međunarodne alijanse invalidnosti, i da će to biti orjentir za inkluziju gluvih i nagluvih osoba na svim sastancima, konferencijama i događajima UN u bliskoj budućnosti.